Övriga regler

Mobiltelefon vid tävling...

Generell tävlingsbestämmelse för mobiltelfoni på Ullared Flädje GK.

Under tävling får mobiltelefon användas vid följande tillfällen:

 - Vid tillkallande av domare om sådan ej finns tävlingsledning
 - Vid sjukdom eller skada

Mobiltelefon skall i övrigt förvaras i tyst läge eller avstängd.

Brott mot denna regel medför först varning och därefter diskvalifikation enligt regel 33:7.

Hallands Gentlemän och Oldgirls