Höst och frost - då gäller detta...

Nu är hösten här med vackra höstdagar men detta innebär även att banan ibland är avstängd för frost.

När banan är stängd innebär det totalt spelförbud tills frosten har släppt och banpersonalen meddelat att det är okej att gå ut (gäller även övningsgreen).

Vad händer med min bokade tid?

Bokade tider ”fryser inne” det vill säga är förbrukade när banan är stängd för frost. Du får istället boka om till första lediga tid när banan åter är spelbar. Tänk på det här då du bokar speltid på morgonen!

Det som händer om man går på frosten är att det finns vatten kvar i gräsplantan som är fruset och iskristallerna skär sönder växtcellerna och plantan dör och fotspår och vagnspår blir svarta, i värsta fall sitter skadorna kvar tills långt fram på våren innan det läker.

Nu på hösten har vi också vissa dagar begränsningar när det gäller att få köra golfbil på vår bana. Kolla alltid med personalen i vårt kansli gällande vilka regler som gäller den aktuella dagen.

Stort tack för att ni respekterar avstängning vid frost och varmt välkomna till ett höstvackert Flädje!

Kommentarer