Försäkringar

Årsavgiftsförsäkring

Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada (obs. ej sjukdom). En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens. 

För mer information kontakta Anita på kansliet.

SGF:s Medlemsförsäkring

Medlem i en svensk golfklubb – som i sin tur är medlem i eller ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) – är ansvars- och olycksfallsförsäkrad i samband med golfspel. Ansvarsförsäkringen gäller i Europa. Utanför Europa (exklusive USA och Kanada) gäller individuell tilläggspremie. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen samt på klubbens vår-och höststädning.
Även klubbens gäster som med tillstånd tränar, spelar eller vistas inom golfklubbens område är försäkrade oavsett om personen är medlem i en svensk golfklubb.

Svenska Golfförbundet betalar premien som ingår i klubbens årliga medlemsavgift till SGF.

För mer information se Folksams hemsida