Regler och handicap

Regel- & Handicapkommittén består av:

Mats Andersson, ordförande. Tel: 070-200 59 82, mail: 0346.20213@telia.com

Ronny Persson

Karl Olof Johansson