Projekt utveckling och bana

Bankommittén består av:

Magnus Wenåker, ordförande. 

Magnus Lindblom

Ove Thuen

Ronnie Andersson

Karl-Gustav Nilsson