Kommittéer

Vi har många medlemmar som engagerar sig i vår klubb. Detta är mycket viktigt och hjälper till att skapa vår fina "Flädjeanda". Vilka som ingår i våra respektive kommittéer kan ni läsa under dess rubrik. 

 

Vill du hjälpa till på klubben genom att arbeta i en kommitté eller vill du kanske vara med på olika projekt? 

Skicka ett mail till info@fladjegk.se så berättar vi mer om den härliga gemenskap som finns på klubben!