Personal

Vi är en liten organisation som jobbar nära ihop med kommittéer och ideella krafter för att leverera en så positiv upplevelse som möjligt för våra medlemmar och gäster!

Fredrik Karlsson

Klubbchef

Fredrik har en lång erfarenhet inom golfen och började sin kärriär som greenkeeper 2005. Efter det har han jobbat som banchef och klubbchef på ett antal anläggningar.

Från början var det skötseln av gräs och spelet golf som lockade men efter hand blev medlemsservice, marknadsföring och utveckling av klubben som helhet precis lika lockande.

"Jag vill att golf ska vara roligt för alla och att Ullared Flädje GK ska erbjuda bra spelytor, en fantastiskt service, vacker natur och sist men inte minst en varm och välkomnande atmosfär!"

 

Edward Ekblom

Banförman

Edward och banteamet ser till att vår anläggning håller en hög nivå och är den som ihop med Fredrik lägger upp skötselstrategier.