Välkommen på KM

Den 24-25 augusti spelar vi årets KM. Det tillfället på året då vi kommer tillsammans som klubb. I år har vi ändrat upplägget något. Detta gör vi med att ha gemensam start kl 09.00 på lördagen för alla klasser utom H75, dvs de både öppna klasserna samt åldersklasserna. Sedan äter vi gemensam lunch för dem som önskar och sedan har vi ny gemensam start vid tvåtiden för de öppna klasserna. Då är bollarna omlottade så det blir nya spelpartners på eftermiddagen. På söndagen går vi som tidigare år ut i ledarbollar med löpande start från kl 08.00. Då spelar även H75 sin enda runda. För åldersklasserna räknas första rundan på lördagen samt rundan på söndagen. Ni som spelar öppna klasserna deltar automatiskt i åldersklasserna. Vid anmälan kryssar ni i de klasser ni avser att starta i. Vi hoppas på stort deltagande i KM. Som ni vet spelar vi scratch men vi kommer också att uppmärksamma bästa nettoresultat i de bägge öppna klasserna, dvs bäst resultat med hcp avdraget.

Har ni några frågor så är ni välkomna med dessa, i första hand till kansliet på telefon 0346-204 40 alt. mail info@fladjegk.se, eller till mig på telefon nedan.

Tävlingskommittén

Gunnar Svensson

0705-128764

Kommentarer

Fler artiklar