Tävling

Tävlingskommittén består av:

Gunnar Svensson, ordförande. Tel: 070-5128764, mail: gunnar.svensson63@gmail.com

Åsa Norberg

Sven-Olof Lundin

Eva-Lotta Abrahamsson

Magnus Nilsson