Marknad

Marknadskommittén består av:

Lennart Andersson, ordförande. Tel: 070-753 21 57, mail: lennarta@outlook.com

Thomas Holmström

PG Åhäll

Stefan Brämersson

Martin Jansson

Adj. Fredrik Karlsson