Marknad

Marknadskommittén består av:

Valdemar Svensson, ordförande. Tel: 076-291 16 20, mail: valdemar.svensson47@gmail.com

Thomas Holmström

PG Åhäll

Lennart Andersson

Peter Stenberg

Adj. Anita Bolin

Adj. Maria Lorick