Kommittéer

Vi har många medlemmar som engagerar sig i vår klubb. Detta är mycket viktigt och hjälper till att skapa vår fina "Flädjeanda". Vilka som ingår i våra respektive kommittéer kan ni läsa under dess rubrik.