Styrelse

Lennart Andersson

Ordförande

Irene Falkenström-Persson

Vice ordförande & Kassör

Bertil Brix-Persson

Sekreterare

Åsa Norberg

Ledamot

Anders Bengtsson

Ledamot

Eva Thorén

Ledamot

Anders Gustafson

Suppleant

Thomas Holmström

Suppleant