Personal

Stefan Brämersson är vår banchef och håller tillsammans med övrig personal banan i trim. I klubbhuset finns kanslichef Mats Bengtsson. Han står tillsammans med övrig personal för skötseln av kansli/reception, shop och café. Vill du komma i kontakt med någon av dessa ring 0346-204 40.