9

Par
4
Index
9
Vit
286m
Gul
280m
Röd
250m
Orange
200m

9

Par
4
Index
9
Vit
286m
Gul
280m
Röd
250m
Orange
200m

Beskrivning

Kort par 4, dogleg vänster. Fairway är liten och omges av en brant slänt till höger och rakt fram. En bra placering på fairway gör att du ser greenen vid inspelet. Brant slänt till höger om green. Om du slår över kullen - förvissa dig om att det är fritt framför.